(stief)vader in een nieuw gezin - Mannen in Ontwikkeling

Ga naar de inhoud

Het leren leven als (stief)vader in een nieuw samengesteld gezin blijkt een hele opgave.
Je loopt tegen een aantal zaken aan, waar je niet zo op berekend was en waar je ook niet zo goed raad mee weet. Dat kan tot flinke onderlinge spanningen leiden..

Wat zou je tegen kunnen komen?

  • Mijn stiefkinderen luisteren niet naar mij. Zij zeggen dat ik me niet met hen mag bemoeien.

  • Ik voel me buitenstaander. De kinderen richten zich alleen op hun eigen ouder, terwijl ik vind dat hun vader zijn verantwoordelijkheid niet neemt.

  • Het lijkt alsof mijn partner en de kinderen samenspannen. Ik voel me alleen staan en genegeerd.

  • Mijn nieuwe partner heeft kritiek op mijn kinderen en mijn manier van opvoeden. Ik heb kritiek op de stiefkinderen en hun opvoeding. We hebben heftige ruzies.

  • Mijn nieuwe partner en ik komen te weinig toe aan onze relatie: de kinderen vragen (te)veel aandacht.

  • Mijn stiefkinderen vinden dat mijn kinderen meer mogen dan zij. Als mijn kinderen een weekend komen, wil ik dat het gezellig is. Meestal gebeurt het tegenovergestelde.

  • Ik voel me schuldig dat ik meer tijd doorbreng met mijn stiefkinderen dan met mijn eigen kinderen.

  • Er zijn steeds problemen over geld: over de alimentatie, de kinderbijdrage van der ex-partner en ons uitgiftepatroon.

  • Ik heb zelf geen kinderen en voel me eenzaam in het gezin. Ik heb moeite met de drukte die de kinderen met zich mee brengen.

  • Mijn familie en kennissenkring begrijpen mijn problemen niet.


In een stiefgezin is het normaal in een stiefgezin dat  je jezelf herkent in een of meer van bovenstaande uitspraken. Normaal, maar wel pijnlijk. Je intenties zijn immers zo goed.
Vaak blijkt goede ondersteuning veel deugd te doen en rust te brengen in jou, je relatie en het nieuwe gezin.

In een intakegesprek kunnen we jouw specifieke situatie verkennen.
In vervolgsessies kunnen we verder in beeld brengen wat er nu bij jou en in het hele systeem onder de oppervlakte speelt en vervolgens hoe je dit verder zou kunnen aanpakken.  


Nieuwe gezinnen hebben
vaak te maken met extra spanningen,
bijvoorbeeld het verdriet over de
afwezige ouder,
of meningsverschil
met een van de ouders.


Terug naar de inhoud