kwaliteit - Mannen in Ontwikkeling

Ga naar de inhoud

Kwaliteit
Als je een therapeut zoekt, wil je graag weten of deze gekwalificeerd is en wat die kwalificatie inhoudt. Iedereen mag zich namelijk therapeut of coach noemen.
Op deze bladzijde vind je informatie over de beroepsorganisaties waarvan ik lid ben.

ECP

Ik ben geregistreerd lid van Europese Associatie voor Psychotherapie en in het bezit van het 'European Certificate of Psychotherapy'. Dit is gelijk aan het niveau van een GZ-psycholoog.

Verdere registraties
Ik ben ook geregistreerd lid van de:

  • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie  (NAP)

  • Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)
  • Europese Associatie voor Gestalttherapie (EAGT)
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ


Deze beroepsverenigingen waarborgen de kwaliteit van therapie en kennen hoge toelatings- en herregistratie-eisen. De zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de kwalificaties van de therapeut. Het NAP-register is een kwaliteitsregister dat past binnen de ontwikkeling van deze eisen.

De  NAP kent hoge toelatings- en herregistratie-eisen en voert een beleid waarmee de praktische kwaliteit van zijn geregistreerden voortdurend bewaakt en bevorderd wordt.

Beroepscode
Als lid van de NVAGT ben ik verplicht me te houden aan de beroepscode van de NVAGT.
De beroepscode met daarin vermeld de klachtenprocedure staat op de site van de NVAGT en ligt ook ter inzage bij mij. Wanneer je een klacht wilt indienen, kun je contact opnemen met het secretariaat van de NVAGT.


Geschillencommissie

Ik ben geregistreerd bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). De SCAG is een professionele en deskundige, door het ministerie van VWS, erkende geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg.


Kwaliteitstoetsing
De praktijk neemt deel aan de Visitatieregeling = kwaliteitstoetsing van de beroepsvereniging NVAGT, conform de vereisten van de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie).

De beroepsverenigingen houden zich bezig met de kwaliteit, de opleiding en de wetenschappelijke ontwikkeling van gestalttherapie en/of psychotherapie.

Terug naar de inhoud