je verbonden voelen - Mannen in Ontwikkeling

Ga naar de inhoud
In ons leven verlangen de meesten naar gelijkwaardigheid, wederkerigheid en nabijheid, terwijl het tegelijkertijd ook angst oproept. En dan zie je vaak dat mensen werkelijke ontmoetingen ontlopen en overgave vermijden.

Daarom is het nodig om in een veilige setting op zoek te gaan naar jouw ervaringen bij verbinding. Daarbij heb je vanuit je eigen geschiedenis eigen gedrag ontwikkeld. Vaak is dat niet meer toereikend en dan ontstaan er problemen. De manier waarop je met liefde omgaat en je je verbindt is immers aangeleerd.

Samen met mij ga je leren om je eigen gedrag te herkennen. Alleen dan kun je het bewust veranderen. In de praktijk blijkt maar al te vaak  hoezeer aangeleerde patronen zo'n grote druk uitoefenen, dat veranderen haast onmogelijk lijkt. Deze druk gaat heel diep en wordt vaak als beklemmend ervaren. 
En toch lukt het om uiteindelijke tot meer innerlijke rust, ruimte en bevrijding te komen, wanneer jij en ik, als therapeut, er in slagen om veel mildheid en liefde te geven aan jouw proces. Verbonden zijn 
ontstaat niet vanzelf,
 want er zijn verschillende 
stappen te doorlopen, bijvoorbeeld: 
contact, binding 
en verbinding. 
Terug naar de inhoud