autonomie - Mannen in Ontwikkeling

Ga naar de inhoud

In onze cultuur zijn veel mannen  opgevoed door vrouwen. Vaders die hun zonen moeten begeleiden in hun man-wording, ontbreken vaak of zijn kleurloos aanwezig. Geen wonder dat veel mannen niet weten hoe ze contact kunnen maken met hun innerlijke kracht.
Zij hebben immers geen voorbeeld gehad.

Relatie met de moeder
In je ontwikkeling van jongen tot man sta je als zoon voor de opdracht om je los te maken van je moeder. De gebondenheid met je moeder kan je ervan weerhouden om je eigen pad te gaan. Vanuit deze verborgen loyaliteit blijkt het vaak een zware opgave om vrijuit je eigen weg te kiezen. Het lijkt vaak op een claim, terwijl je je een verrader voelt.

Relatie met de vader
In het losmakingsproces van je moeder moet je als zoon tegelijkertijd de beweging maken naar je vader. In de invloedssfeer van je vader leer je je te identificeren met je eigen mannelijke energie. Je vader wordt dan een bron van steun in het staan op je eigen benen. De vaderfiguur leert je afbakenen en richten op jouw eigen doelen en op het maken van jouw eigen heldere keuzen.

Ontwikkelingsstap
Deze stappen van ontwikkeling zijn voor veel mannen in hun jongensjaren niet vanzelfsprekend of niet vanzelfsprekend geweest. Het gevolg is, dat je je niet of onvoldoende kunt ontwikkelen in je man zijn, je een man voelen en contact maken met je eigen innerlijke kracht. Het is van belang om het van binnen helder te krijgen, wat er ook speelde, zodat jij kunt zijn wie je bent. Dat geeft veel innerlijke rust en vrijheid.

In het werken aan op eigen benen staanis het vaak niet nodig om te gaan ‘graven’ in het  verleden. Werken aan je eigen autonomie kan vaak uitstekend in het ‘hier en nu’.

De ontwikkeling
van jongen naar man
kent vele wegen.
Iedere man
heeft daarin
zo zijn eigen verhaal
met betrekking
tot zijn ouders.
Terug naar de inhoud