waarom thema's - Mannen in Ontwikkeling

Ga naar de inhoud

Ik merk dat steeds meer mannen behoefte hebben om specifieke  thema’s die zij in hun leven tegenkomen, uit te werken met als doel:

  • richting geven aan hun leven en in vrijheid hun stappen zetten

  • met hart en ziel kunnen doen wat je in de wereld te doen staat.


Ik ben me gaan verdiepen en ontwikkelen in specifieke jongens- en mannenthema’s. Feitelijk gaat het om kwaliteiten, die al aanwezig zijn, maarnog niet geoefend
Het worden gereedschappen die je zo maar in kunt zetten.

Voorbeelden van  thema’s kunnen zijn: autonomie, kernkwaliteiten, vaders en zonen, controle en overgave, kwetsbaarheid, stiefvader of leven in een  nieuw samengesteld gezin, man zijn in deze tijd en de man en zijn kracht.

Surf verder als je meer wilt weten over een van deze thema’s. Neem ook gerust contact met me op als er een ander thema in jouw leven speelt.


Veel jongens en mannen
zie ik met een
aanvangshulpvraag
in mijn praktijk komen.
Onder deze vraag zitten
diepere lagen en thema’s
die om aandacht en
ontwikkeling vragen.

Terug naar de inhoud